NATURAQUA Flash Animation Placeholder

Adobe Flash Plugin Missing!
You must install the Flash Plugin for your Browser in order to view the above animation. You can download it from

Főoldal TEVÉKENYSÉGEK

Tevékenységek

A következő szakterületeken kínáljuk szolgáltatásainkat:

-          Terepi feltárások, geológiai szolgálat, mérések, fúrás, talaj - és vízmintavétel, talajnedvesség mérés és talajnedvesség mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok

-          Vízkutatás, vízbázis tevezés, kútépítés, vízbázisvédelmi feladatok

-          Ingatlanok környezetvédelmi minősítése

-          Szennyezett területek feltárása, épületszerkezetek bontás előtti környezetvédelmi diagnosztizálása, a szennyeződés térbeli lehatárolása a talajban és a felszínalatti vizekben, a kárelhárítás tervezése és kivitelezése, műszaki ellenőri feladatok

-          Környezetvédelmi megvalósíthatósági tanulmányok

-          Műemlékvédelemhez és területrendezéshez kapcsolódó mérnökgeológia, építéshidrológia, környezetföldtan, geotechnika, vízkárelhárítás tervezése

-          Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi teljesítményértékelés (talajvédelem, vízminőségvédelem, hidrogeológia, hulladékgazdálkodás és hulladéklerakók tervezése, veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, élővilág- és természetvédelem, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésvédelem)

-          Hulladéklerakók felmérése, kataszterezése, környezetföldtani elővizsgálatai, tervezése

-          Környezetvédelmi auditálás  ipari, katonai és  mezőgazdasági területen, a vállalatok vagyonértékelésének és telephelyrehabilitációjának környezetvédelmi feladatai

-          Tervezett ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, vízrendezési, ingatlanfejlesztési beruházások környezetvédelmi vizsgálatainak készítése

-          Építőipari engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi munkarészeinek elkészítése

-          FAVI-KÁRINFO adatszolgáltatás

-          Szennyezet területek kármentesítése

-          Környezetvédelmi munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása

-          Talaj-vízvédelmi és levegő-minőségi monitoring rendszerek tervezése, telepítése, üzemeltetése

-          Bányászat által roncsolt, vagy egyéb környezeti kárt szenvedett területek rekultivációja

-          Környezetvédelmi kockázatelemzés, környezetszennyezés terjedésének számítógépes modellezése, hidrogeológiai transzport modellezés, stb.