NATURAQUA Flash Animation Placeholder

Adobe Flash Plugin Missing!
You must install the Flash Plugin for your Browser in order to view the above animation. You can download it from

Főoldal JOGOSULTSÁGOK

JOGOSULTSÁGOK

A Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett szakértői, tervezői, ellenőri jogosultságok:

 • SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelmi szakértő

 • SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem környezetvédelmi szakértő

 • SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő

 • SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

 • SZKV-3.9. Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem szakértés

 • SZKV-3.10. Vízminőségi kárelhárítás

 • K-F-J Talajvédelem

 • K-F-L Levegőtisztaság-védelme

 • K-F-T Élővilág védelme

 • K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem

 • K-F-Z Vízvédelem

 • K-F-K Zaj- és rezgés elleni védelem

 • VZ-Sz Vízmérnöki szakértés

 • VZ-T Vízmérnöki tervezés

 • KB-T Környezetmérnöki (létesítmény és technológiai) tervezés

 • T-T Tartószerkezeti tervezés

 • GT-T Geotechnikai tervezés

 • É-01 Építészeti tervezés

 • IR-m Ingatlanrendezés

 • FT-1 Nagyméretarányú térképkészítés

 • FT-4 Mérnökgeodézia

 • SZVV-3.2 Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés

 • SZVV- 3.4 Szennyvíztisztítási szakértés

 • SZVV-3.10 Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás szakértés

 • SZTV Földtani természeti értékek és barlangok védelme

 • W-V-2 Víztisztítás szakértés

 • W-V-5 Szennyvíztisztítás szakértés

 • W-V-11 Vízanalitika és vízminőség védelem

 • W-V-13 Vízfeltárás, kútfúrás

 • W-V-17 Vízföldtan

Felelős műszaki vezetői/műszaki ellenőr:

 • ÉP/A - Építmények építési munkái korlátozás nélkül, Felelős műszaki vezető

 • É-I. - Magasépítési, Műszaki ellenőr (ME)

 • M-I. - Mélyépítés és mélyépítési műtárgy, Műszaki ellenőr (ME)

Importált FMV/MÜE engedélyek:

 • Szakterület: Magasépítéssel kapcsolatos mélyépítési műszaki ellenőr