NATURAQUA

Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft

Tevékenységek

A következő szakterületeken kínáljuk szolgáltatásainkat:

-          Terepi feltárások, geológiai szolgálat, mérések, fúrás, talaj - és vízmintavétel, talajnedvesség mérés és talajnedvesség mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok

-          Vízkutatás, vízbázis tevezés, kútépítés, vízbázisvédelmi feladatok

-          Ingatlanok környezetvédelmi minősítése

-          Szennyezett területek feltárása, épületszerkezetek bontás előtti környezetvédelmi diagnosztizálása, a szennyeződés térbeli lehatárolása a talajban és a felszínalatti vizekben, a kárelhárítás tervezése és kivitelezése, műszaki ellenőri feladatok

-          Környezetvédelmi megvalósíthatósági tanulmányok

-          Műemlékvédelemhez és területrendezéshez kapcsolódó mérnökgeológia, építéshidrológia, környezetföldtan, geotechnika, vízkárelhárítás tervezése

-          Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi teljesítményértékelés (talajvédelem, vízminőségvédelem, hidrogeológia, hulladékgazdálkodás és hulladéklerakók tervezése, veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, élővilág- és természetvédelem, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésvédelem)

-          Hulladéklerakók felmérése, kataszterezése, környezetföldtani elővizsgálatai, tervezése

-          Környezetvédelmi auditálás  ipari, katonai és  mezőgazdasági területen, a vállalatok vagyonértékelésének és telephelyrehabilitációjának környezetvédelmi feladatai

-          Tervezett ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, vízrendezési, ingatlanfejlesztési beruházások környezetvédelmi vizsgálatainak készítése

-          Építőipari engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi munkarészeinek elkészítése

-          FAVI-KÁRINFO adatszolgáltatás

-          Szennyezet területek kármentesítése

-          Környezetvédelmi munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása

-          Talaj-vízvédelmi és levegő-minőségi monitoring rendszerek tervezése, telepítése, üzemeltetése

-          Bányászat által roncsolt, vagy egyéb környezeti kárt szenvedett területek rekultivációja

-          Környezetvédelmi kockázatelemzés, környezetszennyezés terjedésének számítógépes modellezése, hidrogeológiai transzport modellezés, stb.